Οι εκπρόσωποι του Ο.Λ.Ρ στην Ένωση Λιμένων Ελλάδας!

1289

Έπειτα απο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας (Ο.Λ.Ρ),

  • Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Σπυρίδων Χρυσοφώτης και η Διευθύνουσα Σύμβουλος Δέσποινα Γκικάκη, ορίσθηκαν ως εκπρόσωποι του Ο.Λ.Ρ στην Ένωση Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε)
  • Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Δέσποινα Γκικάκη , ορίσθηκε ως τακτική εκπρόσωπος του Ο.Λ.Ρ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΛΙΜ.Ε με αναπληρωματικό τακτικό μέλος τον Πέππα Ιωάννη.