2 Μήνες 1 Εβδομάδα πριν #7196 από Ανώνυμος χρήστης
Σημαντικό: στην ιστοσελίδα που παραθέσατε λείπουν ζωτικές πληροφορίες όπως: ποιοί λειτουργούν την ιστοσελίδα και σε ποιους ανήκει; Παρατίθεται ένα τηλέφωνο επικοινωνίας αλλά χωρίς καν όνομα / ονόματα υπευθύνων κλπ.
Γιατί ο άλλος να καταχωρήσει τα στοιχεία του σε ανώνυμη ιστοσελίδα; Η οποία μάλιστα δεν αναφέρει δήλωση για τη τήρηση αρχείου κλπ. Τελικά πριν δημοσιεύσετε κάτι χρειάζεται να κάνετε και εσείς μια μικρή έρευνα.
2 Μήνες 1 Εβδομάδα πριν #7195 από maiopkyr@gmail.com
Powered by Kunena Φόρουμ