Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών.

Τετάρτη, 02 Μαΐου 2018 13:51 | Αγγελίες |

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών, σε μαθητές , απο έμπειρο καθηγητή.

Τιμές προσιτές

Κωστόπουλος Χρήστος

Τηλ. 6948 682209 & 22940 33247

e-mail : chris.kostopoulos1@gmail.com