Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Παπαδουκάκη

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018 01:13 | Τοπική οικονομία |

Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Παπαδουκάκη

Βιθυνίας 2, Ραφήνα 19009

Τηλ. 2294028006, Fax 2294028024

gp@rafinalaw.gr

1. Χειρισμός Δικαστικών Υποθέσεων

Πληθώρα υποθέσεων, διαφόρων κατηγοριών και εύρους από απλές δίκες έως πολυσύνθετες αντιδικίες με ιδιαίτερο οικονομικό αντικείμενο. Χειρισμός  υποθέσεων που δικάζονται στο Ειρηνοδικείο, στο Πρωτοδικείο, στο Εφετείο και στον Άρειο Πάγο.   

2. Αστικό Δίκαιο

Χειρισμός υποθέσεων αστικού δικαίου, ιδίως θέματα σωματείων, θέματα αγοραπωλησιών ακινήτων, ελέγχους τίτλων, θέματα μισθώσεων, απαλλοτριώσεων, θέματα οικογενειακών διαφορών και κληρονομικού δικαίου. 

3. Εμπορικό Δίκαιο

Εμπειρία στη σύνταξη και στη διαπραγμάτευση εμπορικών συμβάσεων μεταξύ ιδιωτών και εταιρειών.Σύσταση εταιρειών, σύνταξη όλων των καταστατικών και μη εγγράφων που αφορούν στη λειτουργία ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών.

4. Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Internet

Επιμέλεια υποθέσεων κατοχύρωσης σημάτων, δίκαιο του διαδικτύου και οι εκφάνσεις του, όπως “domain names”, συμβάσεις κατασκευής και συντήρησης λογισμικού, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εμπιστευτικών πληροφοριών. 

5. Ποινικό Δίκαιο

Χειρισμός υποθέσεων ποινικών αδικημάτων σε όλα τα στάδια της ανακριτικής διαδικασίας και της διαδικασίας ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων. 

Σχόλια για αυτό το άρθρο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχολιάζετε αυτό το άρθρο ανώνυμα
Συνδεθείτε