"ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ" : Οι βασικές μας προγραμματικές θέσεις στον τομέα του ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014 11:04 | Αθλητικά |

Ο υποψήφιος δήμαρχος Ευάγγελος Μπουρνούς εν όψει της συζήτησης για το ποδοσφαιρικό γήπεδο Ραφήνας και τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται στο χώρο αυτό κατόπιν μελέτης- εκσυγχρονισμού και κατασκευής νέων σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων - υποδομών , ώστε να αποτελέσει ένα πραγματικό και λειτουργικό πόλο έλξης της αθλούμενης νεολαίας και όχι μόνο, δημοσιοποιεί σήμερα κάποιες από τις βασικές προγραμματικές θέσεις στον τομέα του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

Οι θεμελιώδεις αυτές κατευθύνσεις στον τομέα του κοινωνικού-μαζικού αθλητισμού, τις οποίες θα αναλάβει να προωθήσει η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, χρησιμοποιώντας τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των κατοίκων και της ποιότητας παροχής μαζικού αθλητισμού, αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους:

• Η συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ 2014-2020) απαιτεί την συμμετοχή των ‘ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ’ , ως αρωγούς του δήμου στην ανάπτυξη του Μαζικού Αθλητισμού. Μέσα από τον Σωματειακό Μαζικό Αθλητισμό - ο οποίος απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες- θα εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις για τα έξοδα των σωματείων και έργα υποδομών χωρίς επιβάρυνση των δημοτών.

• Εισάγουμε μαζί με τα σωματεία τον Αθλητισμό του Δήμου στο πρόγραμμα ERASMUS + που είναι το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο για την ανάπτυξη του Αθλητισμού και της κοινωνικής συνοχής. Από το πρόγραμμα χρηματοδοτούνται δράσεις και υποδομές αθλητισμού.

• Καταθέτουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρότυπης διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττικής 2014-2020 με συνεργασία Αθλητικών Σωματείων. Παράδειγμα η Κηφισιά που εξασφάλισε 10.000.000 ευρώ και δημιουργία δεκάδων θέσεων εργασίας.

• Δημιουργούμε γραφείο υποστήριξης Αθλητικών Σωματείων στον Δήμο, έτσι ώστε τα Σωματεία να αποκτήσουν διαχειριστική επάρκεια για τις χρηματοδοτήσεις, αναπτύσσοντας συνεργασίες με άλλα σωματεία εσωτερικού και εξωτερικού για εισαγωγή τεχνογνωσίας.

• Κατασκευάζουμε νέες αθλητικές εγκαταστάσεις σε Ραφήνα και Πικέρμι

• Συντηρούμε και εκσυγχρονίζουμε υπάρχοντες εγκαταστάσεις σε Ραφήνα και Πικέρμι.

• Ανακατασκευάζουμε το ποδοσφαιρικό γήπεδο Ραφήνας και επεμβαίνουμε δραστικά όπου απαιτείται.

• Δημιουργούμε ανάπτυξη νέων αθλητικών δραστηριοτήτων.

• Ενισχύουμε υλικά την απρόσκοπτη λειτουργία των συλλόγων.

• Στηρίζουμε δράσεις αθλητικών συλλόγων με ιδιαίτερη μέριμνα στην κατεύθυνση ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού ιδιαίτερα παίδων και εφήβων, εντός και εκτός σχολείων

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία

Τηλ. 69771221296977122129

Ευάγγελος ΜπουρνούςΥπ. δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

 

Τελευταία σχόλια στα "Αθλητικά"