Αποκλειστικό! Μέχρι 31 Μαρτίου 2017, έχει άδεια η ΑΕΚ για να παίζει στο ΟΑΚΑ!

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017 08:32 | Αθλητικά |

... και ξέρετε για ποιο λόγο:

Διότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας που εγκρίνουν την άδεια , στήριξαν την απόφαση τους σε ένα σχετικό σύμφωνα με το οποίο :

Μέχρι 31-3-2107  ισχύει η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/420403/27999/2312/581/27-12-2016 που εκδόθηκε απο την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και αφορά « Προσωρινή Βεβαίωση καλής λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου στο κεντρικό στάδιο του Ο.Α.Κ.Α., έδρα της «Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ.»

Τελευταία σχόλια στα "Αθλητικά"