"Αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ρ-Π"

Δευτέρα, 03 Σεπτεμβρίου 2012 14:48 | Αθλητικά |

Απόσπασμα από το έγγραφο του Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου Αγωνιστικών Χώρων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Θέμα: «Έλεγχος καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων - άδειες λειτουργίας αυτών»

Σχετ:1.Ο Ν.2725/199&(Φ£Κ 121/Α/17.6.1999) «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

Σε συνέχεια των σχετικών εγγράφων μας, με τα οποία σας καλούσαμε να υποβάλλεται πλήρη φάκελο, της κάθε μιας αθλητικής εγκατάστασης ξεχωριστά που έχετε στα όρια του δήμου σας προκειμένου η Επιτροπή Καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων, να προβεί στον έλεγχο και εισηγηθεί στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την έκδοση ή όχι της απαραίτητης άδειας λειτουργίας αυτών και επειδή τελευταία ημερομηνία ήταν η 31-01-2012,σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Καταλληλότητας θα επισκεφθεί το Δήμο σας (Ραφήνας-Πικερμίου) την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 9:30 πρωινή σε χώρο του Δημαρχείου σας, που θα προκαθοριστεί από εσάς με σκοπό τον έλεγχο των φακέλων που θα πρέπει να έχετε προετοιμάσει……..
Ο πρόεδρος της  Επιτροπής
ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δημήτριος Φωτιάδης
Πολιτικός Μηχανικός

Τελευταία σχόλια στα "Αθλητικά"