Ανακοίνωση ΕΠΟ για Γ’ Εθνική

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013 16:48 | Αθλητικά |

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δίνει στη δημοσιότητα τη Δήλωση Συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2013-2014. Τα σωματεία που δικαιούνται συμμετοχής στην κατηγορία θα πρέπει έως την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 να καταθέσουν στην Ε.Π.Ο. τη Δήλωση Συμμετοχής, συνοδευόμενη από το αναλογούν παράβολο (500 ευρώ) και τα επίσημα παραχωρητήρια των γηπέδων, που θα δηλωθούν ως έδρες.

Υπενθυμίζεται ότι οι Δηλώσεις Συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Football League θα λήξουν στις 25.07.2013 και μετά τις 31.07.2013 καμία παράταση δεν θα δοθεί από την Ομοσπονδία.

Ακολουθεί η δήλωση συμμετοχής

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 ……………………………………………………………………………………………………….

Αναγράφεται ο τίτλος του Σωματείου και ο αριθμός Μητρώου του Σωματείου

 Α.Φ.Μ. ………………………………… Δ.Ο.Υ. …………………………………….

 Αριθμ. Πρωτ. ………………………… Ημερομηνία ………………………………

(του Σωματείου)

Αριθμ.Γραμ.Εισπρ. …………………….

Ποσό ευρώ. (συμπληρώνεται από την ΕΠΟ)

Προς: την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΘΕΜΑ: «Δήλωση Συμμετοχής στο πρωτάθλημα Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 – 2014 »

Σε απάντηση του με αριθμ. Πρωτ. ………………….…εγγράφου σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την από …………..………………… απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου:

1. Δηλώνουμε συμμετοχή στο παραπάνω ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ. Αποδεχόμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, τις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο. Καταθέτουμε στο Ταμείο σας το ποσό των 500 ευρώ σαν δικαίωμα συμμετοχής. (Τραπεζική ή ταχυδρομική επιταγή σε διαταγή Ε.Π.Ο.).

2. Γήπεδα, που θα χρησιμοποιήσουμε για τους αγώνες μας στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ αυτό είναι :

1) Γήπεδο ………………………………………………. Χωρητικότητας ……………….θεατών.

2) Γήπεδο ………………………………………………. Χωρητικότητας ……………….θεατών.

Τηλέφωνα γηπέδων 1)…………………………………… 2)……...……………………………..

ΦΑΞ γηπέδων 1)………………………..…...…….. 2)……………………………………..

Αποστέλλουμε τα παραχωρητήρια για τα δύο ως άνω γήπεδα.

3. Τα χρώματα της στολής των ποδοσφαιριστών μας είναι :

α) φανέλα …………………………………………β) παντελονάκι ………………………………...

γ) κάλτσες …………………………………………

4. Τα γραφεία μας βρίσκονται:

Πόλη:…………………………………………………………………………………………….……….. οδός…………………………………………..……………......Αριθμός …………….………..……… Περιοχή………………………………..…………….……………. Τ.Κ. …………………….………..

τηλέφωνο ………………….………………..…ΦΑΞ ………………….…..……… (υποχρεωτικά)

E-mail …………..………………………………………………………….…………. (υποχρεωτικά)

Τηλ. : Προέδρου …………………….……ΚΙΝΗΤΟ ……………………………… (υποχρεωτικά)

Τηλ. : Γ.Γραμματέα …………….……….ΚΙΝΗΤΟ………..….…….…………….. (υποχρεωτικά)

5. Αντίκλητος μας ορίζεται ο κ. ……………………………………………………………….

Κάτοικος Αθήνας, οδός …………………………………………..αριθ. ………. Τ.Κ. ……………

Τηλ. ……………………………………………………………………...………..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(σφραγίδα του Σωματείου)

(ονοματεπώνυμο και υπογραφή) (ονοματεπώνυμο και υπογραφή)

 

Τελευταία σχόλια στα "Αθλητικά"