Πρόγραμμα ανακούφισης πληγέντων από τις πυρκαγιές της Αττικής από την CARITAS HELLAS

Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018 14:34 | Τοπικά νέα |

Επωφελούμενες/οι θα είναι όσες και όσοι πληρούν, ταυτοχρόνως, τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Η κύρια κατοικία τους υπέστη ολική ή μερική καταστροφή από τη φωτιά («κόκκινη» σήμανση κατ’ αντιστοιχία)
 2. Έχουν χαμηλό εισόδημα (ξεκινώντας ιεραρχικά από το χαμηλότερο εισόδημα)
 3. Ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες (1) και έχουν κοινωνικά χαρακτηριστικά (2) όπως:
  • Άτομα με ψυχική ασθένεια
  • ΑΜΕΑ
  • Άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας/χρόνιες παθήσεις
  • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
  • Μακροχρόνια άνεργοι
  • Πολύτεκνες/τρίτεκνες οικογένειες
  • Οικογένειες με ανήλικα τέκνα
  • Πρόσφυγες και μετανάστες
  • Μοναχικοί υπερήλικες

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1.Υποχρεωτικά για όλους τους πληγέντες

 • Αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερομένου (τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται από την Κοινωνική Υπηρεσία της Κάριτας Ελλάς)
 • Αποδεικτικό έγγραφο για την πληγείσα κατοικία (μισθωτήριο συμβόλαιο, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.λπ.)
 • Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) τελευταίου οικονομικού έτους ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευμένων μελών
 • Βεβαίωση πυροσβεστικής υπηρεσίας
 • Αντίγραφο δελτίου αυτοψίας κλιμακίου ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Υπουργείο Υποδομών
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδειας Παραμονής (και Κάρτας Αιτούντος Άσυλο)
 • Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης και IBAN  ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου οικονομικού έτους
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (χορηγείται από την Κοινωνική Υπηρεσία της Κάριτας Ελλάς)

2.Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του δυνητικού δικαιούχου

 • Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) των αιτούντων ή και των προστατευμένων μελών (όπου απαιτείται)
 • Αντίγραφα ιατρικών γνωματεύσεων από Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας των αιτούντων ή και προστατευμένων μελών (όπου απαιτείται)
 • Βεβαίωση Ανεργίας των αιτούντων ή και των προστατευομένων μελών (όπου απαιτείται)
 • Αντίγραφο διαζευκτηρίου (για μονογονεϊκές οικογένειες) ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση διάστασης (όπου απαιτείται)
 • Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς (όπου απαιτείται)

 

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από τη Δευτέρα 10.12.2018 έως και την Παρασκευή 14.12.2018 και ώρες 10.00 – 14.00.

Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα ανακούφισης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της Αττικής, το οποίο χρηματοδοτείται από το The Coca-Cola Foundation, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Σχόλια για αυτό το άρθρο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχολιάζετε αυτό το άρθρο ανώνυμα
Συνδεθείτε

Τελευταία σχόλια στα "Τοπικά νέα"

3
Περιβαλλοντικός σταθμός μετρήσεων στο λιμάνι της Ραφήνας - Ο Ανδρέας...
Σχόλιο από Ανώνυμος χρήστης, 1 Ημέρα 1 Ώρα πριν
Περισσότερα...

Περισσότερα Θέματα »