Όλα τα Νοσοκομεία στην Αττική προσβάσιμα!

Τρίτη, 08 Ιανουαρίου 2019 09:44 | Τοπικά νέα |

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βορείου τομέα Γιώργο Καραμέρο.