Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019 17:35 | Τοπικά νέα |

Με δεκαπέντε (15) ψήφους υπέρ, έναντι δύο κατά, μίας αρνητικής της κας. Πετσοπούλου –Τόκα Α. και μίας λευκής του δημοτικού συμβούλου κ.Α. Βασιλόπουλου πέρασε σε παλαιότερο δημοτικό συμβούλιο η σύμβαση αντικείμενο της οποίας ,είναι η εκχώρηση από το Δήμο Ραφήνας- Πικερμίου στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. της αρμοδιότητας Φορέα Υλοποίησης, Προϊσταμένης Αρχής, και Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά την διαδικασία ανάθεσης και κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων προς σύνδεση των ακινήτων στους αγωγούς αποχέτευσης του δευτερεύοντος δικτύου που θα κατασκευαστεί από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Σήμερα αναρτήθηκε η σύμβαση στη "Διαύγεια" και σας την μεταφέρουμε.

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την:

Εκχώρηση στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. των εκ του νόμου 1068/1980 απορρεόντων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Δήμου και ειδικότερα της κατ άρθρο 12 ν. 1068/1980 αρμοδιότητας κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων (τριτεύον δίκτυο) προς σύνδεση των ακινήτων στους κατασκευαζόμενους από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αγωγούς δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, καθώς και της κατ άρθρο 14 νόμου 1068/1980 αρμοδιότητας χρέωσης και είσπραξης της δαπάνης κατασκευής.

Για τις εξωτερικές διακλαδώσεις που θα κατασκευαστούν στην περιοχή, η οποία υδροδοτείται μέσω Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης, η χρέωση της δαπάνης κατασκευής της κάθε εξωτερικής διακλάδωσης θα γίνει από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προς τον Δήμο, ο οποίος είναι ο υπόχρεος για την καταβολή της δαπάνης στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και ο οποίος δικαιούται να μεριμνήσει στη συνέχεια για την από μέρους του είσπραξη της δαπάνης από τους υπόχρεους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η δαπάνη κατασκευής ανέρχεται στο ποσό που θα ορίζεται (κατά περίπτωση) στα τεύχη δημοπράτησης των εξωτερικών διακλαδώσεων του έργου, μετά την έκπτωση που θα επιτευχθεί από την διαγωνιστική διαδικασία και την ανάδειξη συγκεκριμένου μειοδότη κατασκευής, σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Περισσότερα στη "Διαύγεια" ΕΔΩ

Σχόλια για αυτό το άρθρο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχολιάζετε αυτό το άρθρο ανώνυμα
Συνδεθείτε