Το σχέδιο νόμου με το οποίο "ανοίγει" η πύλη του λιμανιού της Ραφήνας και των υπόλοιπων Ο.Λ σε ιδιώτες.

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019 14:21 | Τοπικά νέα |

Σύμφωνα με Σ/Ν που κατατέθηκε για όλα όσα θα συμβούν στο λιμάνι της Ραφήνας αλλά και τα υπόλοιπα λιμάνια θα αποφασίζει το Δ.Σ του ΤΑΙΠΕΔ

Ο Δήμος δεν θα δικαιούται να επιβάλλει ανταποδοτικά τέλη ή φόρο ηλεκτροδοτούμενων εκτάσεων στον Οργανισμό Λιμένος 

Πρόβλεψη για απόδοση στο Δήμο αντισταθμιστικού τέλους για την όχληση που υφίσταται απο το λιμάνι. 

Κατατέθηκε για επεξεργασία  στις 7 Φεβρουαρίου απο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου το σχέδιο νόμου "Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις" 

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η παραχώρηση του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε αλλά και των υπολοίπων Οργανισμών Λιμένων (Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κέρκυρα, Βόλος, Ηγουμενίτσα, Πάτρα, Ελευσίνα, Λαύριο, Ηράκλειο)  γίνεται με γνώμονα τη δυνατότητα αξιοποίησής τους προς όφελος του δημοσίου  

Ανησυχητική για τις τοπικές κοινωνίες , σύμφωνα με το Σ/Ν θα πρέπει να είναι η πρόβλεψη που αναφέρει ότι περιέρχεται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το δικαίωμα υποπαραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων υποπαραχώρησης συγκεκριμένων ή και συνδυασμένων δραστηριοτήτων (επιχειρησιακών μονάδων ή και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων στην περιοχή αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε.

Στο Σ/Ν προβλέπεται επίσης ότι ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες μπορεί να περιλαμβάνουν και συνδυασμένες δραστηριότητες σε κάθε λιμάνι ή και σε περισσότερα λιμάνια ενώ επισημαίνεται ότι μετά την κύρωση των συμβάσεων υποπαραχώρησης που συνάπτει το ΤΑΙΠΕΔ, το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης των υπόλοιπων λιμενικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υποπαραχώρησής τους, ασκείται από τον οικείο Οργανισμό Λιμένος.... αλλά για όλα το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, ως αποκλειστικός μέτοχος των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., αποφασίζει, κατά περίπτωση, επί της οριστικοποίησης του αντικειμένου της αξιοποίησης, μέσω σύμβασης υποπαραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης συγκεκριμένων ή και συνδυασμένων (στην ίδια υποπαραχώρηση) επιχειρησιακών μονάδων ή και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων για κάθε λιμένα.

Με προωθούμενη νομοθετική διάταξη , στο Σ/Ν, προβλέπεται ρητά η επιβολή στον υπο-παραχωρησιούχο αντισταθμιστικό τέλος υπέρ του οικείου Οργανισμού Λιμένος, το οποίο επιβάλλεται ανεξάρτητα και επιπλέον απο το συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα που καταβάλλει στο ΤΑΙΠΕΔ ο υπο-παραχωρησιούχος. 
 
Στο ίδο Σ/Ν προβλέπεται ότι οι Δήμοι δεν θα δικαιούνται να επιβάλλουν ανταποδοτικά τέλη ή φόρο ηλεκτροδοτούμενων εκτάσεων για υπηρεσίες που δεν θα παρέχουν καθώς οι Οργανισμοί Λιμένων θα μεριμνούν οι ίδιοι με επιμέλεια και δαπάνες τους για τον ηλεκτροφωτισμό και την αποκομιδή των απορριμάτων στις περιοχές της δικαιοδοσίας τους στις οποίες υπάρχει δημόσια πρόσβαση, μόνο σε  περίπτωση που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι Οργανισμοί Λιμένων  υποχρεούνται στην αποδοχή  αυτών των υπηρεσιών απο τους Δήμους. 
 
Αναλυτικά και στο συνημμένο έγγραφο μπορείτε να διαβάσετε την αιτιολογική έκθεση του Σ/Ν
 
Κυριάκος Μαϊόπουλος 
 
 

Σχόλια για αυτό το άρθρο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχολιάζετε αυτό το άρθρο ανώνυμα
Συνδεθείτε

Τελευταία σχόλια στα "Τοπικά νέα"

Περισσότερα Θέματα »