Ομοσπονδία Συλλόγων Περιοχή Περιβολάκια Ραφήνας

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015 12:28 | Ειδήσεις |
Προσκλητήριο και στράτευση όλων για να βρεθεί λύση και να μην κατεδαφιστούν τα σπίτια στα Περιβολάκια 
Αξιότιμοι κάτοικοι και μέλη των συλλόγων της ευρύτερης περιοχής αφήνας, σας ενημερώνουμε ότι στην περιοχή «Περιβολάκια» έχουν εκδοθεί πράξεις κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Οι πράξεις αυτές, παράνομα και καταχρηστικά, αναφέρουν τις ιδιοκτησίες προς κατεδάφιση, «...δημόσιο διακατεχόμενο δάσος...» ενώ η διοίκηση έχει αποφανθεί ότι πρόκειται για ιδιωτικές εκτάσεις, «αγροτεμάχια», όπως ρητά αναφέρονται αυτές, τόσο στα αποσπάσματα του Εθνικού Κτηματολογίου, όσο και στα συμβόλαια των ιδιοκτητών.
Παρά τα παραπάνω, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, προκήρυξε το Δημόσιο Έργο με τίτλο: «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών
στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», προϋπολογισμού 729.000,00 € με ανάδοχο την εργοληπτική εταιρεία «Γκουλιούμη Σόλωνα», την οποία μάλιστα εντέλει να προχωρήσει στις εν λόγω κατεδαφίσεις, σε ημερομηνίες κατά τις οποίες, ενδεχομένως να μην έχει ορκιστεί η νέα κυβέρνηση, και τα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος να μην έχουν εκλεγμένους και ορισμένους Υπουργούς...
Η Ομοσπονδία Συλλόγων «Περιβολάκια Ραφήνας» δεν θα επιτρέψει να πραγματοποιηθούν τέτοιες παράνομες και καταχρηστικές ενέργειες οι οποίες βασίζονται σε πλάνη περί τα πράγματα, και σε αποφάσεις κατεδάφισης προ 20ετίας!!!
Δεδομένων των πρόσφατων ενεργειών μας, σε συνδυασμό με τιςπράξεις της διοίκησης, τόσο για την οριοθέτηση του Οικισμού Περιβολάκια, όσο και για την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, μελέτες οι οποίες εγκρίθηκαν με τις, 5/2015 (ΑΔΑ:7ΙΠΙΩ16-ΔΑΟ) και 40/2015 (ΑΔΑ:75Ω8Ω16-Ο9Ε) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα, και διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες (Α.Π.8097/24-6-2015), οι παραπάνω εντολές κατεδάφισης πρέπει να ακυρωθούν, ως βασιζόμενες σε ανυπόστατους πλέον ισχυρισμούς.
 
Για την ορθή αντιμετώπιση και εναντίωση κατά των παραπάνω πράξεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, να επικοινωνήσουν με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για την λήψη συνολικών μέτρων μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιακών Υπουργών. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες συναντήσεις και άμεσα προγραμματίζεται σύσκεψη για την άρση των εντολών κατεδάφισης.
Πρέπει όμως όλοι να είμαστε παρόντες για συνολική λύση.
 
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι:
- Πρόεδρος Ομοσπονδίας: Πέτρος Σαντ 6977092491
- Γενικός Γραμματέας: Βιργινία Τζαγάκη 6932431661
- Τακτικό Μέλος (και Πρόεδρος Συλλόγου Αγίας Τριάδας) Βασίλειος Νικολαράκος 6956038183
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  της Ομοσπονδίας Συλλόγων  Περιβολάκια Ραφήνας
 
ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΝΤ
Μ.Eng. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π