Τοπική Αυτοδιοίκηση

Με εξ.επείγουσα Ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στο “Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου” την 8η Ιανουαρίου, τίθεται προθεσμία στους Φορείς που είχαν προκηρύξει θέσεις στον Β’ Κύκλο Κινητικότητας του 2018.…