Απάντηση αντιδημάρχου επικοινωνίας και τύπου Ραφήνας-Πικερμίου Χ.Τσεμπέρη στο rpn.gr

397

Aγαπητό RPN,

Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μας για τα θετικά σας σχόλια σε ό,τι αφορά στις ρυθμίσεις που προχώρησε το προεδρείο του Δημοτικού μας Συμβουλίου και ο Πρόεδρος του Σώματος για την όσο το  δυνατόν καλύτερη λειτουργία των λειτουργών του τύπου και των ΜΜΕ.

Ο μοναδικός άλλωστε που έχει την ευθύνη λειτουργίας του Συμβουλίου και της αίθουσας είναι ο Πρόεδρος του Σώματος.

Ευχαριστώ λοιπόν για τα εύσημα , αλλά πρακτικά και ουσιαστικά  ανήκουν στον Πρόεδρο και το Προεδρείο, που βρήκαν μια προσωρινή λύση στο υποβληθέν αίτημα για διευκόλυνση των ΜΜΕ συνολικά και όχι προσωπικά, μέχρι την οριστική αναμόρφωση της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου στο εγγύς ελπίζω μέλλον.

Ως επαγγελματίας δημοσιογράφος και ακόμη περισσότερο τώρα από τη θέση του Α/δημάρχου , πάντα θα προσπαθώ, στο μέτρο του δυνατού οι συνθήκες εργασίας των λειτουργών του τύπου να είναι στο πιο ικανοποιητικό επίπεδο.

Προσβλέποντας σε εποικοδομητική και ειλικρινή συνεργασία στα θέματα της αρμοδιότητας μου,

σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία

Τσεμπέρης Χρήστος Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας και Τύπου