Ας τον αφήσουν να λειτουργήσει όπως αυτός ξέρει …

184

Δράσις 2η “Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις”

Καθορίζεται πλαίσιο υποχρεώσεων τους και συγκεκριμένα κριτήρια που απαιτείται να έχουν. Παραμονή και λειτουργία στη χώρα μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις.

Αλκιβιάδης Στεφανής

Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

Ειδικός Συντονιστής για το μεταναστευτικό.