Διαύγεια , Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου : Επισκευάσθηκε και το Όχημα (Ασθενοφόρο-Ανταλλακτικά και Εργασία) !!!

278

Με το καλό να το δούμε και στο δρόμο!

ΑΔΑ: Ω1ΦΦΩ16-ΦΒΡ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡ.ΚΥ-5009 ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ &ΕΡΓΑΣΙΑ)

ΑΔΑ: ΨΠΨ7Ω16-Κ7Φ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡ.ΚΥ-5008 ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ&ΕΡΓΑΣΙΑ