Δημ . Σύμβουλος Χ. Βλαχάκη , αντί Αντ. Παλπατζή για την κατασκευή του έργου : «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Π.ΣΚΟΥΦΟΣ»

482

Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου Ευαγγέλου Μπουρνούς και για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 24/5/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ για την κατασκευή του έργου : «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Π.ΣΚΟΥΦΟΣ» που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ.16799/17-01-2019 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου (ΑΔΑ: ΩΟΛΑ7Λ7-0ΩΤ), ορίσθηκε ως αντικαταστάτης του αναπληρωματικού μέλους της επιτροπης παρακολούθησης κ. Αντώνη Παλπατζή, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Χρύσα Βλαχάκη.