Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδας Δημήτρης Μάρκου : Τηλεέλεγχος και τηλεχειρισμός διαχείρισης δικτύου ύδρευσης

2629