Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος : Ανακοίνωση διακοπής ύδρευσης!

186

Ακολουθεί η ανακοίνωση του αρμοδίου Αντιδημάρχου