Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος : Ανακοίνωση διακοπής ύδρευσης!

311

Ακολουθεί η ανακοίνωση του αρμοδίου Αντιδημάρχου