Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος : Ανακοίνωση διακοπής ύδρευσης!

360

Ακολουθεί η ανακοίνωση του αρμοδίου Αντιδημάρχου