Φωτιά στον Ασπρόπυργο -Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

247
ÐõñêáãéÜ óå äáóéêÞ Ýêôáóç óôçí ðåñéï÷Þ Áãñéëßôóá ôïõ äÞìïõ Äéñöýùí-Ìåóóáðßùí, óôçí Åýâïéá ôçí ôñßôç 13 Áõãïýóôïõ 2019. Ç öùôéÜ îÝóðáóå ðåñßðïõ óôéò 03:10 êáé êáßåé ðåõêïäÜóïò Natura, ðïõ åßíáé êáôáöýãéo Üãñéáò æùÞò, åíþ Ý÷ïõí êéíçôïðïéçèåß ìåãÜëåò äõíÜìåéò ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò. (EUROKINISSI/ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ)

Φωτιά ξέσπασε στον Ασπρόπυργο πριν λίγη ώρα, στην περιφερειακή Αιγάλεω.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προς την περιοχή.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Ασπρόπυργο

ξέσπασε στον Ασπρόπυργο πριν λίγη ώρα, στην περιφερειακή Αιγάλεω.

  1. Πυροσβεστικό Σώμα‏ @pyrosvestiki 2 λεπτάΠριν από 2 λεπτάΠερισσότερα#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιφερειακή Αιγάλεω, πλησίον λεωφόρου Νάτο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 10 οχήματα, 5 οχήματα Μ.Ε.Τ.Π.Ε. με 10 #πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 2 Ε/Π