Γυμνάσιο Πικερμίου και 1ο Γυμνάσιο Ραφήνας : μεταξύ των σχολικών μονάδων στις οποίες δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας)

2250

Μεταξύ των δεκάδων σχολείων που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ που κυκλοφόρησε πρόσφατα με Θέμα «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και II ΖΕΠ», αναγράφονται και τα Γυμνάσια Πικερμίου και 1ο Γυμνάσιο Ραφήνας

“Εντάσσουμε στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της με αριθμ. 169735/ΓΔ4/10-10-2017 (Β΄3727) υπουργικής απόφασης, νέες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί ” αναφέρει χαρακτηριστικά το ΦΕΚ και μεταξύ των σχολικών μονάδων , περιλαμβάνονται το 1ο Γυμνάσιο Ραφήνας και το Γυμνάσιο Πικερμίου.