Καθορισμός Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για Ανακατασκευή Πυρόπληκτου Κτηρίου

231

Όσοι αναμένουν την έκδοση αποφάσεων καλό θα είναι να επισκεφθούν την “διαύγεια”

Αναρτήθηκαν στη “διαύγεια” νέες τροποποιημένες βεβαιώσεις σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται οι Δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή Πυροπλήκτων Κτιρίων.

Για την Έγκριση της στεγαστικής συνδρομής Ανακατασκευής και τη χορήγηση της Α΄ δόσης σύμφωνα με την τροποποιημένες βεβαιώσεις, απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης για την ανέγερση νέου κτιρίου από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.)και η υποβολή της στη συνέχεια στον Τ.Α.Ε.Φ.Κ. – Α.Α, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά βάσει των αποφάσεων.

Ένσταση κατά των τροποποιημένων αποφάσεων δύναται να υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της από τον ιδιοκτήτη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 14531/Α321/07.12.2018 (Φ.Ε.Κ. 5588/Β/12.12.2018, Διόρθωση Σφάλματος Φ.Ε.Κ. 5820/Β/24.12.2018) Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ

Όσοι αναμένουν την έκδοση αποφάσεων καλό θα είναι να επισκεφθούν την “διαύγεια”