Οι “εισηγήσεις” της δημοτικής αρχής για θέματα που αφορούν “τακτοποιήσεις” οικογενειακών τάφων (3ο-4ο Θέμα συζήτησης)

232

 Λήψη απόφασης περί ρυμοτομικής τακτοποίησης οικογενειακού τάφου με αριθμό 33 στην Κοινότητα Ραφήνας.

Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν τα παρακάτω