Μαρία Αραπκιλή Βιάδη : όσο πιο “ψηλά” πάει η λαϊκή τόσο πιο λίγος κόσμος πάει.

296

Με τη πρόταση της δημοτικής αρχής που θέλει την λαϊκή αγορά στην οδό Τριγλίας, συμφώνησε η δημ. σύμβουλος Μαρία Αραπκιλή Βιάδη , η οποία διευκρίνισε ότι όσο πιο ψηλά πάει η λαϊκή αγορά τόσο λιγότερος κόσμος θα πάει.