Με κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιές και η εικόνα σήμερα 10/8/2019 στη Διώνη, Ευρυτανίας και Πίνδου!

875

Αναγνώστης μας απο την Διώνη, μας έστειλε εικόνες απο τη κατάσταση που επικρατεί στη περιοχή , σήμερα Σάββατο 10 Αυγούστου 2019

Με κατάσταση επικινδυνότητας για πυρκαγιές «5», δηλαδή με κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιές!