Με τη νέα ρύθμιση “Άρχοντας” ο κάθε Δήμαρχος!

692

Δύο οι περισσότερες δημοτικές παρατάξεις μπορούν να συμπράξουν εφ’ όσον μια απο αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο Δήμαρχος.

Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας των αιρετών αρχών.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο Νόμου με τις ρυθμίσεις που κατατέθηκε χθες για συζήτηση στη Βουλή ΕΔΩ