Οι εκδηλώσεις του Λυκείου Ελληνίδων Ραφήνας από Νοέμβριο-Ιανουάριο

315

Νέες εκδηλώσεις που προάγουν τον πολιτισμό μας για τον Νοέμβριο ως και τον Ιανουάριο από το Λ.Ε.Ρ. !

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.