Οι ετήσιες κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις κρύβουν εκπλήξεις!

682

Και το Πικέρμι , μπορεί να έχει απο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ… Αρχηγό ΓΕΣ… αλλά και επίτιμο Αντιστράτηγο Διοικητή Στρατιάς!

Οι κρίσεις πλησιάζουν! Κοντός ψαλμός Αλληλούια!

…. και ο συμπολίτης μας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος, τις γνώσεις, την εμπειρία και τις έξωθεν καλές μαρτυρίες τις διαθέτει, ας του ευχηθούμε και ΑΡΧΗΓΟΣ!