Ραφήνα, Πλατεία Πλαστήρα ! Οπωσδήποτε καθαριότητα!

405

Δεν θα τη λέγαμε και καθαρή τη πλατεία Πλαστήρα, η οποία είναι η κεντρική πλατεία της Ραφήνας και σημείο αναφοράς.

Αυτές οι εικόνες αδικούν πολλούς …