Ραφήνα : Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου την ώρα του πανηγυρικού Εσπερινού και της Λιτανείας σε ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Μαρίνας στη Ραφήνα.

447

Να σας θυμίζουμε ότι Τη Τρίτη 16 Ιουλίου στις 19:30 εκτός του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερινού και της Ιεράς Λιτανείας της εικόνας της Αγίας Μαρίνας που θα πραγματοποιηθεί στις 21:00 και έχει ανακοινωθεί απο τη 3η Ιουλίου , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, μας καλεί την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 20.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις
για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί «έγκρισης της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά
  την έκθεση κατάστασης εσόδων-εξόδων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Β΄ τριμήνου 2019».
 2. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 21/2019 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας
  και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. “Φίλιππος Καβουνίδης” περί
  έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 3. Λήψη απόφασης περί υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2019 για το Β’ τρίμηνο.
 4. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης της 2 ης  αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού ΔΕΑΑΠ-ΜΑΕ
  οικ. έτους 2019.
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης ενοικίασης χώρου προσωρινής εναπόθεσης &
  επεξεργασίας προϊόντων υλοτομίας του 03/08/2018 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.
 6. Λήψη απόφασης περί υλοποίησης αποδοχής πρότασης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου περί
  δωρεάν παραχώρησης προς αυτόν εδαφικής έκτασης και κατάρτισης τριμερούς σύμβασης.
 7. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου
  Κοινότητας Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.
 8. Λήψη απόφασης περί: αναγκαιότητας ανάθεσης της εργασίας «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
  ΔΡΑΣΕΙΣ» και έγκριση – επικαιροποίηση της 33/2018 Μελέτης.
 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής με την 6 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους
  2019, Πράξης της Ο.Ε.
 10. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για την δημιουργία πολιτιστικού
  πολυχώρου στην Δ.Ε. Πικερμίου.
 11. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης και έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακής οργάνωσης περιοχής
  Νηρέα Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
 12. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης και έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οικισμού
  Διώνης.
 13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα
  προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο:
  «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων
  συντροφιάς.»
 14. Λήψη απόφασης περί «Έγκριση παραχώρησης χώρου στάθμευσης για ΑΜΕΑ».
 15. Λήψη απόφασης περί διαγραφής λογαριασμών ύδρευσης β’ και γ’ τετραμήνου 2018 από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης σύμφωνα με την 326/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 16. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων από λάθος πληρωμή σε τράπεζα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ