Σήμερα στη μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Πεδίο του Άρεως!

275

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου

15:00 Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα: Σύλλογος Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων

           Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από το Νότιο Αιγαίο