Στο Πικέρμι χρειάζονται περισσότερο απο τρεις μήνες προκειμένου να τοποθετηθούν δύο φανάρια και στη Κίνα σε εννέα ώρες κατασκευάζουν σιδηροδρομικό σταθμό!

578

Η άδεια για τη τομή του πεζοδρομίου στο ΠΙΚΕΡΜΙ επί των οδών ΞΗΝΤΑΡΑ & Λ. ΜΑΡΑΘΏΝΟΣ πλάτους 10-15 cm βάθος 25cm και μήκους 30 μέτρων, καθώς και εκσκαφές για 2 βάσεις ιστών Φωτεινής Σηματοδότησης 1,00Χ1,00Χ1,00 αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (χωρική αρμοδιότητα ) Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου δόθηκε απο τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου για το χρονικό διάστημα απο από 28/05/2019 έως και τις 30/06/2019.

…. και λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης των ανωτέρω εργασιών στο προβλεπόμενο διάστημα δόθηκε παράταση μέχρι και τις 31/08/2019. (ΕΔΩ)

Δηλαδή για τα έργα υποδομής και τη τοποθέτηση 2 βάσεων ιστών φωτεινής σηματοδότησης χρειάστηκαν τρεις μήνες, όταν στη Κίνα και για ένα νέο τμήμα σιδηροδρομικού σταθμού χρειάστηκαν λιγότερο από εννέα ώρες