Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου.

388

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 06 Αυγούστου 2019 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 27 / 2019 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. “  Φίλιππος Καβουνίδης ” περί τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 1/1/2018 έως και 31/12/2018.
  2. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 33/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  περί «Έκθεσης κατάστασης εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. “Φίλιππος Καβουνίδης” B΄ τριμήνου 2019».
  3. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 34/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  περί «Γ’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».
  4. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών από τους  υπ΄ αριθ. 553/2019 , 620/2019 , 622/2019, 623/2019  Χρηματικούς καταλόγους.
  5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής με την αποδοχή χρηματοδοτήσεων και 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, Πράξης της Ο. Ε.
  6. Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
  7. Λήψη απόφασης περί δωρεάς ειδών στο ΠΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ».
  8. Λήψη απόφασης περί δωρεάς ειδών στο Άσυλο Ανιάτων.
  9. Λήψη απόφασης περί δωρεάς ειδών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

            ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ