Ενοίκια που πληρώνει ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου και η αιτιολογία για κάθε ενοικίαση!

390

ΑΔΑ: ΨΘ51Ω16-ΛΤΗ – ΜΙΣΘΩΜΑ 10/2019 ΑΓΡΟΥ 1630τμ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤ.ΠΡΟΑΥΛ.ΧΩΡΟΥ &ΔΗΜ.ΧΩΡ.ΣΤΑΘΜ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΙΚΕΡΜ.

ΑΔΑ: Ψ20ΙΩ16-ΝΞ2 – ΜΙΣΘΩΜΑ 10/2019 ΑΓΡΟΥ 1630τμ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ &ΔΗΜ.ΧΩΡ.ΣΤΑΘΜ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΙΚΕΡΜ.

ΑΔΑ: 6ΒΜ4Ω16-ΚΞ4 – ΜΙΣΘΩΜΑ 10/2019ΑΓΡΟΥ 1630τμ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤ.ΠΡΟΑΥΛ.ΧΩΡΟΥ &ΔΗΜ.ΧΩΡ.ΣΤΑΘΜ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΙΚΕΡΜ.

ΑΔΑ: 9Τ6ΞΩ16-Σ9Ρ – ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΓΡΟΤΕΜ. 9493τμ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣ.ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟΠΙΚΕΡΜ. 10/2019

ΑΔΑ: 6ΠΓ4Ω16-ΗΧ5 – ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΓΡΟΤΕΜ. 9493τμ ΩΣ ΧΩΡΟΥΣΤΑΘΜΕΥΣ.ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΙΚΕΡΜ.10/2019

ΑΔΑ: 9ΡΙΗΩ16-ΜΣ1 – ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 9.493τμ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΙΚΕΡ.10/2019

ΑΔΑ: Ω5Ε3Ω16-ΖΤΤ – ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΓΡΟΤΕΜ.9.493τμ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣ.ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΙΚΕΡΜ.10/2019

ΑΔΑ: ΨΡΥΠΩ16-Ω61 – ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΓΡΟΤΕΜ.9.439τμΩΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 10/2019

ΑΔΑ: Ω402Ω16-59Κ – ΜΙΣΘΩΜΑ 10ου/2019 ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΑΔΑ: ΨΛΧ2Ω16-4ΗΛ – ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΕΠ 10ς/2019

ΑΔΑ: Ψ0ΨΥΩ16-ΔΒΥ – ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΕΠ 10ος/2019

ΑΔΑ: 6ΣΕΞΩ16-0ΔΙ – ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΕΠ 10ος/2019

ΑΔΑ: 6Θ2ΞΩ16-ΖΙΔ – ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΠ 10ου /2019

ΑΔΑ: ΨΚ1ΜΩ16-ΡΨΟ – ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΓΡΟΤ.10/2019 ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜ.ΔΙΑΣΤ.ΡΑΦΗΝ.ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡ.ΑΘΛ.ΕΓΚΑΤ.

ΑΔΑ: 9ΠΗΜΩ16-ΥΧΟ – ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 10/2019 ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜ. ΔΙΑΣΤ.ΡΑΦ.ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΑΘΛ.ΕΓΚΑΤ.

ΑΔΑ: ΩΨΑΗΩ16-06Ε – ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ- ΙΑΤΡΕΙΟΥ