Ετικέτα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 5 ΓΙΑ ΦΩΤΙΑ

Κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιές(κατηγορία 5)για Παρασκευή 6/8- Απαγόρευση πρόσβασης σε Οχυρό και Βαλανάρη

Κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιές(κατηγορία 5)για Παρασκευή 6/8- Απαγόρευση πρόσβασης σε Οχυρό και Βαλανάρη

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για αύριο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/08/2021, προβλέπεται  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 5) !!!! Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο αριθμός των ...

FOLLOW US

BROWSE BY TOPICS