”Όλα στο φως live” Εβδομαδιαία ανασκόπηση 15/01/2022