ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΟΣ

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού Παραλιών σήμερα, και ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας οργάνωσε καθαρισμό στις παραλίες της Ραφήνας με παρόντες τον…

  Ακολουθεί απάντηση του Προέδρου του Οργανισμού Λίμένος Ραφήνας Σπυρίδωνος Χρυσοφώτη σε κίτρινο και συκοφαντικό δημοσίευμα ιστοσελίδας της Ανατ. Αττικής…