ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παράταση ως και τις 9 Δεκεμβρίου για τις αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, το…