Ετικέτα: ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

Τι συμβαίνει με την αποκεντρωμένη διοίκηση και τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις στην Ανατολική Αττική;

Τι συμβαίνει με την αποκεντρωμένη διοίκηση και τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις στην Ανατολική Αττική;

Επανήλθε δριμύτερη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δίνοντας νέα άδεια ερευνών για ύπαρξη μαρμαροφόρων κοιτασμάτων στη Βόρεια πλευρά του Πεντελικού Όρους ...

FOLLOW US

BROWSE BY TOPICS