Ετικέτα: ΣΥΔ

Πρόσκληση από την Περιφέρεια Αττικής για την επιχορήγηση λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), προϋπολογισμού 10,22 εκατ. ευρώ

Πρόσκληση από την Περιφέρεια Αττικής για την επιχορήγηση λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), προϋπολογισμού 10,22 εκατ. ευρώ

Η Περιφέρεια Αττικής, συνεχίζοντας το Κοινωνικό της έργο και μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, ...

FOLLOW US

BROWSE BY TOPICS