ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΝΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

Η Πρόεδρος του συλλόγου ”Νέος Πόντος Ραφήνας” Καλή Μποζατζίδου-Κουτρίδου ευχαριστεί τον δήμαρχο Ευάγγελο Μπουρνού και την Πολιτική Προστασία του δήμου…