ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΡΑΦΗΝΑΣ

Όπως σας έχουμε ενημερώσει με σχετικό μας άρθρο επαναλειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή στήριξης και βοήθειας των πολιτών 22940-22222  στο επιχειρησιακό…