ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Λόγω προσωπικών δεδομένων αναφέρεται μόνο ο αριθμός του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των υπαλλήλων που προσελήφθησαν για την ελεγχόμενη στάθμευση. ΠΙΝΑΚΑΣ…