Τι αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Ραφήνας-Πικερμίου για τα τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης

1128

Σήμερα 4 Μαϊου 2020 ηµέρα ∆ευτέρα συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ραφήνας-Πικερμίου σε διά περιφοράς συνεδρίαση µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας,µε το υπ’ αριθ. 3
θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο «Λήψη απόφασης περί διαµόρφωσης τελών Ελεγχόµενης Στάθµευσης» και κατά πλειοψηφία αποφάσισε:

Το Σύστηµα Ελεγχόµενης Στάθµευσης για το έτος 2020 και εφεξής θα εφαρµόζεται από 1/5 έως 30/9 από ώρες
7.00-20.00 και δωρεάν στάθµευση για όλες τις κατηγορίες πολιτών για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου τις καθηµερινές, πλην Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής.

Διαβάστε τα τέλη στάθμευσης και τα πρόστιμα ΕΔΩ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ