1.800 ευρώ μηνιαίως για την ίδρυση και λειτουργία του χρηματοδοτούμενου από το Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020” Κέντρου Κοινότητας Ραφήνας-Πικερμίου

202

Σύντομα θα βρει στέγη και το “Κέντρο Κοινότητας Ραφήνας-Πικερμίου” , έπειτα απο κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε το από 09/10/2019 πρακτικό διενέργειας δηµοπρασίας και κατακύρωσε την μίσθωση ακινήτου για την ίδρυση και λειτουργία του χρηματοδοτούμενου από το Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020” Κέντρου Κοινότητας Ραφήνας-Πικερμίου στις : Σ. Μ. και Α. Μ. ιδιοκτήτριες του προσφερόμενου ακινήτου με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 1.800 ευρώ μηνιαίως.