20-3-2020 η προσφυγή του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, για τη χρήση δηλωτικού σήματος – εμβλήματος.

444

Με το υπ’ αριθ. 30/26-2-2018 Πρακτικό του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών, απορρίφθηκε το αίτημα του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, για τη χρήση δηλωτικού σήματος – εμβλήματος. Επειδή αυτή η απορριπτική απόφαση – πρακτικό, αποτελεί ζήτημα που συνδέεται στενά με τον Δήμο και έχει το στοιχείο της τοπικότητας και συνιστά έτσι θέμα που θα πρέπει να ρυθμίζεται στα πλαίσια του δικαιώματος αυτοδιοίκησης που απολαμβάνουν οι ο.τ.α., ανατέθηκε απο το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου σε πληρεξούσιο δικηγόρο , μετά από προηγούμενη γνωμοδότησή του, η κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την ακύρωση του πρακτικού.