Τα νομικά θέματα που προκύπτουν στη ναυτιλία από τον κορωνοϊό.

359

Στο ενδεχόμενο το πλήρωμα να αρνηθεί να εισέλθει στον λιμένα με το φόβο του ιού, οι εμπειρογνώμονες σημειώνουν ότι θα πρέπει να συνεργαστούν με τις οδηγίες των πλοιοκτητών

 Σοβαρά νομικά θέματα προκύπτουν  στη ναυτιλιακή βιομηχανία λόγω του κορωνοϊού. Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι υποστηρίζουν ότι στην περίπτωση που ένα πλοίο  περιμένει έξω από το λιμάνι κατάπλου δηλαδή αρόδου,  εξαιτίας καθυστερήσεων που προκλήθηκαν στην εμπορική και θαλάσσια μεταφορική αλυσίδα, είναι σημαντικό οι εφοπλιστές να εξετάζουν πάντα τις λεπτομέρειες κάθε σύμβασης, τα ψιλά γράμματα  για το ποια πλευρά θα αναλάβει τα κόστος. 

Από νομική άποψη, η καίρια  ερώτηση την εποχή αυτή  είναι μία:  «Είναι τα λιμάνι ασφαλές λιμάνι;». Και αυτό γιατί στα περισσότερα  ναυλοσύμφωνα υπάρχει εγγύηση  από τον ναυλωτή,  ότι το λιμάνι θα είναι μελλοντικά ασφαλές, δηλαδή  κατά τον κατάπλου τους πλοίου.   

Ακόμη και αν  δεν συμπεριλαμβάνεται στο ναυλοσύμφωνο αν ένα λιμάνι γίνει ανασφαλές τότε το πλοίο μπορεί να αρνηθεί να προσεγγίσει σύμφωνα με νομικούς κύκλους. Έχει δηλωθεί ότι ένα ασφαλές λιμάνι μπορεί να οριστεί ως «κατά τη σχετική χρονική περίοδο, το συγκεκριμένο πλοίο μπορεί να καταπλεύσει, να το χρησιμοποιήσει και να αποπλεύσει από αυτό χωρίς, αν δεν υπάρξει κάποιο αφύσικο περιστατικό, να εκτεθεί σε κίνδυνο που δεν μπορεί να αποφευχθεί από την καλή πλοήγηση.» 

Επιπλέον, στο ενδεχόμενο το πλήρωμα να αρνηθεί να εισέλθει στον λιμένα με το φόβο του ιού, οι εμπειρογνώμονες σημειώνουν ότι θα πρέπει να συνεργαστούν με τις οδηγίες των πλοιοκτητών, καθώς υπάρχει η πιθανότητα παραβίασης των όρων εργασίας. Σύμφωνα με τους νομικούς εμπειρογνώμονες, αν ένα φορτίο που προορίζεται για την Κίνα δεν είναι δυνατό να ξεφορτωθεί λόγω του ιού  στο αρχικό λιμάνι, αυτό θα έχει αντίκτυπο στην παραγωγή του λιμένα, οδηγώντας σε διαταραχές των εμπορικών ροών και  σε συσσώρευση και αύξηση των αποθεμάτων.

Είναι προφανές ότι στην περίπτωση αυτή θα προκύψει ένα ζήτημα αποθήκευσης, αλλά, όπως υποστηρίζουν οι αναλυτές, όχι εξαιτίας του ιού αλλά λόγω των δυσλειτουργιών των λιμένων. Ένα άλλο ζήτημα  της ναυτιλίας είναι το εμπόδιο που ακολουθεί τις διαδικασίες ναυπήγησης και τις ρήτρες ανωτέρας βίας.

Έχει συζητηθεί ότι ο ιός μπορεί να επηρεάσει τη ναυπηγική βιομηχανία προκαλώντας καθυστερήσεις τόσο στα ναυπηγεία όσο και στους εφοπλιστές.Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η «ανωτέρα βία» αντιμετωπίζεται ως «επιτρεπόμενη καθυστέρηση», που παρέχει στο ναυπηγείο τη δυνατότητα παράτασης του χρόνου παράδοσης. Τώρα, η συζήτηση είναι γύρω από τη δυνατότητα να εκδίδουν εκθέσεις ανωτέρας βίας για να εξηγήσουν τυχόν καθυστέρηση εξαιτίας μιας επιδημίας. Ωστόσο, η απόδειξη  θα βαρύνει το ναυπηγείο για  την εμφάνιση της εκδήλωσης ανωτέρας βίας στην οποία επιδιώκει να στηριχθεί.

 Στην ουσία, τα ναυπηγεία αντιμετωπίζουν δυσκολίες, δεδομένου ότι, αφενός, πρέπει να παραδώσουν  τα πλοία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κατασκευής πλοίων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), αλλά δυσκολεύονται   εξαιτίας των καθυστερήσεων που προκλήθηκαν από τον κορωνοϊό.