Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

ΤΡΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α.Φ.Μ. 031729878 Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 24

Τ.Κ. 19009

ΤΗΛ-ΦΑΞ: 2294022034

e-mail: info@rpn.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 153079203000

 Νόμιμος Εκπρόσωπος – Διευθυντής  : ΤΡΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 Διευθυντής Σύνταξης : ΤΡΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 Διαχειριστής και Δικαιούχος του ονόματος τομέα :ΤΡΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ