3 μήνες εκτός το ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ.

372

Στη δεξαμενή των Ναυπηγείων Χαλκίδας μ βρίσκεται απο τις 10 Ιανουαρίου 2020, το ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ, για να εκτελέσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του και την ετήσια ακινησία του.